Skip to main content

ועדות

הועד אחראי בפני חברי הגרעין על הניהול התקין של העמותה והוא מחויב לפעול לפי החלטות אסיפת חברי הגרעין.
הועד המנהל מונה 7 אנשים שנבחרים אחת לשנתיים בבחירות דמוקרטיות מתוך חברי הגרעין. אחד מהשבעה הינו יו"ר הועד אשר נבחר בנפרד.

מולועלם טמייט, מוטי רגב, שלום ברמן, נעמה פרנקל, אריאל ליבוביץ, איילת חבה
vaad@glod.org.il

הכרות ליווי וקליטה של משפחות חדשות המגיעות לעיר ולגרעין.

שמוליק זילברצוויג, קטי ברמן, יעל אור זך, נעמה אליה, דודי מסינג, עינת פיקמן, חן פורסט, יואל פרנקנבורג, טלי מלין, שרית לוי, צביקה אנגלמן
kelita@glod.org.il

ארגון ההווי התרבותי הפנים והחוץ גרעיני

יעל זילברצויג, רפי ורד, תרצה מסינג, רן שטראוס
vaadat.tarbut.elyashiv@gmail.com

ליווי העשיה בגני הילדים התורניים בעיר

יעל אזולאי, ורד אברהמוף, מילי אבטה, איילת חבה (כל אחת אחראית באופן ישיר על אשכול גנים), עמי טרבלסי (בתחום הלוגיסטי בכל אשכולות הגנים)
vganim@gmail.com

הפעלת שיעורי תורה לנשים

תמי סמט, שרית עבדה, תרצה קלמן ורעות גלזמן
nashimlod@gmail.com