Skip to main content

בני עקיבא העולמי

בני עקיבא עולמי- פרוייקט לוד


תנועת בני עקיבא העולמי מפעילה מאדר תשס"ו את פרויקט לוד, שבו מגיעים בני נוער מההכשרות השנתיות של התנועה לעיר לוד לתקופות משתנות – בין שבוע לחודשיים.
במהלך התקופה בלוד מתנדבים החניכים במסגרות חינוך ורווחה שונות ונחשפים לעיר ולמורכבותה.
מזכירות בני עקיבא העולמית החליטה שאת תקופת 'עיר הפיתוח' של ההכשרה השנתית יעברו החניכים דווקא בלוד, בשל המורכבות והאתגרים המגוונים שהעיר מייצגת, וגם בשל הימצאותו של הגרעין התורני בעיר, על מנת להפגיש את החניכים עם חברי הגרעין וחשיפתם לרעיון שמאחוריו.
בני עקיבא שוכרת ע"ב קבוע שני בתים בשכונת נווה זית, בהם מתגוררים החניכים. כל קבוצה מתארחת בקרב משפחות הגרעין לסעודת שבת, ושומעת הרצאה על העיר והגרעין.
במסגרת התוכנית עברו בלוד למעלה מ400 חניכים מהארצות: אוסטרליה, דרא"פ, ניו זילנד, איטליה, צרפת, שבדיה, דנמרק, ארה"ב, מקסיקו, אנגליה, הולנד.