Skip to main content

אולפנא

אולפנת אליעד- לוד

אולפנא שש שנתית תורנית עיונית. האולפנא הוקמה לפני 12 שנה במטרה לקיים מוסד המחנך לחיי תורה ויראת שמים המטפח מצוינות אישית עבור בנות לוד- רמלה והאיזור.

באולפנא העשרה תורנית בלימודי קודש מוגברים, שיחות, סמינריונים ושעורי תורה לשמה. ראש האולפנא  הרב שלום מלול מעביר שיחה שבועית ושעורי בחירה בשעות אחה"צ וכן מהווה אוזן קשבת לצרכי תלמידות בלבטים אישיים.

כל תלמידות האולפנא ניגשות לבגרות (21-32 יח', 5 מגמות לבחירת התלמידות) ואחוז הזכאות גבוה בקנה מידה ארצי תודות לצוות מסור, מוטיבציה של התלמידות להתקדם ולהצליח ומערך עזר עשיר המאפשר לכל תלמידה להתקדם מהמקום האישי שלה.

צוות האולפנא צעיר ומסור הפועל מתוך תחושת שליחות ומסירות רבה.
מנהלת האולפנא - חגית יוגב. למעלה ממחצית צוות המורים חברים בגרעין התורני בלוד.

שפע פעילויות חברתיות- תכנית חברתית עשירה המחולקת לנושאים ערכיים חודשיים ברמת שעורים,שיחות, טיולים,אולפנא ללא הפסקה (יום פעילות שבועי ארוך הכולל חוגים, שעורי קודש והעשרה לימודית ע"פ בחירה) שבת אולפנא, סדנאות והווי מסורתי של אולפנא בדוגמת הכתרה,התנדבויות,מבצעים כתתים וכד'.
באולפנא אוירה חמה ומשפחתית וקשר שהוא הרבה מעבר ליחסי מורה- תלמידה.

בוגרות האולפנא הרבות בוחרות לצאת לשרות לאומי משמעותי מתוך רצון לתרום מכשוריהן וכוחותיהן לעם ולמדינה בתחומי החינוך, הרווחה, הקליטה והבריאות ולאחר מכן משתלבות בלימודי השכלה
גבוהה ומקימות בתים לתפארת.

אנו פועלים לכך שבע"ה בשנה"ל תש"ע יפתחו באולפנא  2 כתות ז'
בחינות הכניסה לכתות ז' ו-ט' יתקיימו בע"ה לפני חג חנוכה.
לפרטים: 089242324