Skip to main content

תלמוד תורה

הת"ת בלוד הוקם ע"י הרב איתן שנרב, מתוך מחשבה ללמד ולהעביר תכנים תורניים  לילדי הגרעין מחוץ למסגרת הבית ספרית.

תלמוד התורה פועל כיום בשתי שכונות בעיר- "נווה זית" ו"רמת אלישיב", ומספק לימוד תורני לכ- 70 ילדים בשעות אחה"צ. המפגשים מתקיימים פעמיים בשבוע, לאורך השנה, על מנת ליצור רצף לימודי ותחושת התמדה בקרב הילדים.

בתלמוד התורה לומדים ילדים מגיל 4 ועד 11.

הילדים בגילאי הגן לומדים סיפורי ספר בראשית תוך התמקדות בדמותם של אבות ואימהות האומה ע"ה. הנושאים נלמדים מתוך פשט הכתוב וממדרשי חז"ל.  הלימוד נעשה בצורה חוויתית המרתקת את הילדים.

ילדי כיתה א' לומדים פרקי אבות תוך כדי שינון והסבר, כאשר המטרה היא לקרב את הילדים לעולמם של חז"ל.

בכיתות הגדולות לומדים משניות בסדר מועד מתוך שאיפה לסיים את סדר מועד כולו בכיתה ה'.

המלמדים בתלמוד התורה הם חלק מהקהילה בלוד.