Skip to main content

אור יהודי

אור יהודי הינה מדרשה ליהדות המיועדת לנשים ונערות אשר רוצות להתמלא בתורה ולהתקרב לה' יתברך. המדרשה מופעלת בהתנדבות על ידי נשות הגרעין התורני בלוד.

אור יהודי קמה לאור הצורך ההולך וגובר באוכלוסיה ליהדות, צימאון למשמעות בחיים, חיפוש אחר משהו אחר, פנימי ואמיתי.

כיום בעיר לוד קיימות מסגרות רבות להפצת יהדות, (ביניהם ברסלב, וש"ס וכד') אך אין מסגרת רוחנית ברוח הציונות הדתית, ויש ביקוש רב.

אור יהודי הינה מדרשה ייחודית בעיר לוד המשלבת תחומי יהדות שונים ברוח הציונות הדתית. במדרשה לומדים על אמונה ,אהבת ה', עבודת המידות, זוגיות, הבית היהודי, בניין האישיות ועוד, תוך דגש על עבודה תהליכית, ממושכת, הנבנית לאט ומתוך עמל והיא המניבה פירות לאורך שנים.

 אור יהודי לנערות- זו השנה השלישית, מכתה י"א ומעלה,הבאות מתיכונים שונים (פסגה- אורט דתי, אולפנא, אורט, נווה-שרה, נעמ"ת) ומרקע תורני שונה (חילוניות,מסורתיות,דתיות) משלבת בתוך הפעילות הקבועה, פעילויות מיוחדות- שבתות משותפות בלוד, שבתות מדרשה, טיולים, ערבים חווייתיים, תוך חיבור ללוח השנה היהודי בדגש על הקשר האישי המלווה בייעוץ בכל תחום ועניין.

הקבוצה מונה כעשרים וחמש בנות.

 אור יהודי לנשים- בעבר, הוקם מרכז דומה גם לנשות העיר המתעסק בבניית הבית, שלום בית, טהרת המשפחה ,חינוך ילדים ועוד תוך יצירת קשר אישי ומתן מענה בכל תחום הנוגע ליהדות.

 כיום, אור יהודי מתבססת בעיקר על תרומות ומסיוע של עמותת הגרעין התורני.