Skip to main content

על הגרעין התורני בלוד

אירוע לאהרוןהגרעין התורני בלוד, הוקם בשנת תשנ"ו (1996) על ידי מספר משפחות אברכים ובחורי ישיבה שהגיעו לעיר מתוך שליחות ציונית-דתית, אליהן הצטרפו משפחות ותיקות מתושבי העיר. בתקופה זו למדו חברי הגרעין בכולל והשתלבו בשדה החינוך.

עם המגמה הגוברת של חברי הגרעין לקנות בתים ברחבי העיר ומתוך מגמה עירונית להפחית את ההגירה השלילית של האוכלוסיה היהודית, החליט הועד המנהל של הגרעין לעודד ולעבות את הקליטה היהודית לעיר. במסגרת זו יזם הגרעין את הקמתו של פרוייקט מגורים לציבור הדתי לאומי. ב"ה, בשנים האחרונות נשא המאמץ פרי ועם כניסתן של משפחות רבות למגורים בלוד ניתן להצביע על האטה בהגירה השלילית של יהודים מהעיר. זאת במקביל להפיכתם של הגרעין התורני בלוד ל'גרעין התורני הגדול בארץ' והעיר לוד למוקד משיכה עבור הציבור הדתי לאומי. 

הגדלת מספרן של משפחות הגרעין הובילה להתפתחותה של קהילה תוססת בפריסה עירונית, המונה כ-250 משפחות מהציבור הדתי לאומי הצפוייה להכפיל את עצמה במהלך השנים הקרובות. חברי הגרעין פרוסים לאורכה של העיר בשלושה ריכוזים עיקריים: שכונת "נווה זית" וסביבותיה, שכונת "רמת אלישיב" וסביבותיה ושכונת "נווה נוף". חברי גרעין הינם בעלי מקצועות שונים – בתחומי החינוך והרווחה, הרפואה הכלכלה והמשפט ואף בתחומי הרוח והאמנות, אשר מנהלים חיי קהילה תורניים וערכיים, תוך השתלבות ותרומה לעיר ולתושביה.

קהילת הגרעין חרתה על דגלה את השותפות עם שאר התושבים כאבן יסוד לקיומה בעיר. ראיה זו הובילה לשילובם של ילדי קהילת הגרעין במערכות החינוך העירוניות. בנוסף, הצטרפו משפחות הגרעין לבתי הכנסת הקיימים בעיר. כניסה זו אף הביאה עמה את החייאתם וחיזוקם של מספר בתי כנסת שעמדו על סף סגירה עקב דלדול האוכלוסיה באזורם.

במהלך השנים הרחיב הגרעין גם את פעילותו במגוון רחב של תחומי עשיה:
 

בתחום התורני

 פועלים חברי הגרעין עם האוכלוסיות השונות בעיר. בבתי הכנסת מעבירים חברי הגרעין שיעורי תורה רבים, לפני החגים מתקיימות פעילויות לילדי העיר ואף אוכלוסיית הנשים זוכה לפעילות ענפה במסגרת 'אור יהודי' המפיץ תורת חיים לנערות ונשים מכל רחבי העיר. בנוסף, יש לציין שני מוסדות תורניים גבוהים בהם שותף הגרעין והם והמכינה הקד"ץ 'מעוז' הפועלת בשכונת רמת אשכול בעיר, והישיבה הגבוהה 'אשכולות' בראשה עומד הרב סמט, רב הגרעין, ובה לומדים אברכים ותלמידים הגרים בעיר.  

בתחום החסד

מפעילים חברי הגרעין את גמ"ח 'חסד בלוד', המפעיל כיום חלוקת מזון שבועית וחודשית, וכן נפתחו לאחרונה שתי חנויות יד שניה לכל פונה.

בתחום החינוך

הגרעין מפעיל מעונות יום, הוא שותף בעשיה החינוכית של הגנים התורניים אותם מפעילה העיריה, מלווה את העשיה החינוכית בבתי הספר 'נעם המאירי' ו'נעם נריה', ולוקח חלק במימוש החזון החינוכי של הישיבה התיכונית אלישיב ואולפנת אליעד הפועלות בעיר.
 

בתחום התרבות

 מפעיל הגרעין התורני שני מתנסי"ם עירוניים הפועלים למתן מענה לכלל תושבי העיר ברוח יהודית.