Skip to main content

פעילות בעיר

חסד הלוד

גמ"ח חסד בלוד הוקם על ידי חברי הגרעין התורני בלוד בשנת תשס"ב. עוד קודם לכן, כבר מימיו הראשונים של הגרעין, התקיימה פעילות חסד שהתבססה על יוזמות פרטיות על רקע הכרות אישית. עם השנים הפעילות התמסדה והוקמה עמותה עצמאית. במהלך השנים הצטרפו חברים רבים, מהגרעין ומחוצה לו, למערך הפעילות של הגמ"ח והם מפעילים בעיר כיום פעילות חסד ענפה.

הגמ"ח מציע מנעד רחב של אפשרויות סיוע, ופועל על מנת להתאים את הסיוע לכל פונה על פי צרכיו. גמ"ח "חסד בלוד" פועל כעמותה רשומה עם סעיף 46 להחזר מס. הגמ"ח מנוהל ומופעל בהתנדבות מלאה ע"י חברי הגרעין התורני בלוד.

הגמ"ח מהווה כתובת עבור פניות ממחלקת הרווחה בעיר, שי"ל, מוסדות החינוך ועוד. כל פונה המגיע לגמ"ח עובר תהליך קבלה על מנת להתאים את הסיוע. צוות המתנדבים של הגמ"ח מנסה לעזור באופן בסיסי לכל נצרך, ומעבר לכך, לאתר את המקרים הדורשים סיוע משמעותי יותר. כמו כן, הגמ"ח מעודד את הפונים אליו לקבל "סיוע תמורת סיוע". וכך, פונים המקבלים סיוע נרחב, נדרשים להתנדב לטובת הגמ"ח בפעילויות, כגון: קיפול בגדים בחנויות ושיפוץ חדרי הגמ"ח.

חסד -1

להלן מוצגים הפרויקטים המרכזיים אותם מפעילים מתנדבי הגמ"ח באופן קבוע (לחיצה על כל אחד תוביל לקבלת פירוט נוסף):

 

לפרטי התקשרות לחץ כאן