Skip to main content

המכינה הקדם צבאית "מעוז".

תלמידי המכינההמכינה הקד"צ הישיבתית מעוז הוקמה לפני 5 שנים מתוך מטרה לקיים מוסד תורני משמעותי בעיר לוד.

שנת הלימודים תשע"א, ב"ה, התברך מחזור בלמעלה מ– 40 תלמידים שנה א' וכעשרים תלמידים בשנה ב'.

המכינה ממוקמת בלב שכונת רמת אשכול, שכונה מפוארת בעברה וכיום שכונה מעורבת עם רוב ערבי מובהק. המבנה בו פועלת המכינה הינו מבנה של ביה"ס יהודי אשר נסגר עקב מיעוט תלמידים יהודיים בשכונה. המכינה מהווה אחיזה יהודית משמעותית בשכונה זו ומוקד לפעילות חסד ותמיכה במשפחות היהודיות במקום. אנו מאמינים שסביב המכינה תתפתח השכונה לכיוונים שונים, וכל תושביה יצאו נשכרים מכך.

תלמידי המכינה יקדישו זמן לעשייה חברתית בימי ו' הכוללים ליווי ותמיכה במשפחות השכונה, חלוקת מזון, לימוד חברותות וחיזוק בתי הכנסת בשכונה.

הרב הצבאי הראשי ומח"ט חברון ביקרו במכינה הקדם צבאית 'מעוז' ברמת אשכול בלוד

המכינה הקדם צבאית החדשה בלוד מחייה את השכונות היהודיות

השר נאמן במכינת מעוז: "אתם מחזירים את התורה ללוד"