Skip to main content

גמ"ח "חסד בלוד" - חנות בגדים - "הכל בשקל"

הגמ"ח מפעיל 2 חנויות בגדי יד שנייה במצב מעולה. החנויות פתוחות לציבור ומאפשרות להתלבש טוב בעלות נמוכה המורידה ממשפחות רבות עול כלכלי גדול. החנויות מופעלות ברובן ע"י מתנדבים המקבלים סיוע מהגמ"ח. דבר זה מאפשר לתחזק את החנויות בסטנדרט גבוה, הנותן תחושה נעימה לקונים.

החנויות פועלות בזכות חברי הגרעין המעבירים אל הגמ"ח כמות מרשימה של בגדים במצב מצויין.

 

מוזמנים להיות שותפים בעשיה בתרומה ובהתנדבות - לחצו כאן