Skip to main content

גמ"ח "חסד בלוד" - מלגות חודשיות

הסיוע הנרחב ביותר שהגמ"ח נותן למשפחות שנמצאו מתאימות לכך, הינו מלגה חודשית בסדר גודל של 1000 ₪ בחודש הניתנת בתלושי קניה. תמיכה זו ניתנת למשך שנה. הגמ"ח שם דגש על מציאת משפחות שסיוע זה יעזור להן לעלות על דרך חדשה. ברוב המקרים המלגות מותנות בהתנדבות המשפחה לטובת הגמ"ח, במטרה להפוך אותם לחלק ממעגל הנותנים. דבר זה נותן ערך מוסף לסיוע זה, ועוזר הן לגמ"ח והן למשפחה.

מפעל זה קיים כבר למעלה מ- 10 שנים. רק בשנה האחרונה חולקו המלגות ל- 20 משפחות בעלות של למעלה מ- 25,000 ₪ בשנה. חלוקת המלגות הינה מפעל משותף לגמ"ח ולעמותת "איתכם מכל הלב".

מוזמנים להיות שותפים בעשיה בתרומה ובהתנדבות - לחצו כאן