Skip to main content

גמ"ח "חסד בלוד" - חלוקת מזון

בתדירות של אחת לחודש, אחת לשבוע, או לקראת חגים, יוצאים מתנדבי הגמ"ח, הנמנים ברובם על חברי הגרעין התורני בלוד, לחלוקת מזון. הגמ"ח מספק למשפחות עם קשיים כלכליים חבילת מזון קבועה, אותה קשה להם להשיג בכוחות עצמם. משפחות המקבלות את המזון הופנו אל הגמ"ח מגורמים שונים, עברו את תהליך קבלת הקהל של הגמ"ח ונמצאו מתאימות. הסיוע ניתן לתקופה של שנה ומוארך עפ"י הצורך.

לגמ"ח שלוש מסגרות של חלוקת מזון:

בית האוצ"ר – חלוקה שבועית בימי שישי
ל"בית האוצר" מגיעות כ-50 משפחות לנקודת חלוקה ברמת אשכול לשם מגיע האוכל בעזרת צוות המתנדבים [5-6 בסה"כ]. "מנה שבועית" כוללת: חלה ,עוף, תפו"א ואורז או שתיה רוב המזון איננו מבושל ונקנה מתרומות. וחלק אחר מהמזון מבשלות כ-20 משפחות בתורנות.

חלוקה חודשית
חלוקת החבילות החודשית מתבצעת בכל תחילת חודש ע"י קבוצה של כ50 מתנדבים מהגרעין ומספר מתנדבים נוספים שמגיעים ממודיעין ומאלעד. המחלקים עובדים בצוותים של זוגות, כל זוג מקבל 3-4 משפחות להם הוא מחלק באופן קבוע לאורך תקופת הזכאות שלהם. החבילה החודשית כוללת קרטון עם מצרכים יבשים: פסטה, אורז שמן וכו' וכן חבילת אבקת כביסה, שני עופות שלמים ושני חבילות טיטולים למשפחות עם תינוקות.

חבילות לחגים
שלוש פעמים בשנה, לפני ר"ה, לפני פסח ובשני ימי הפורים (לקיום מצוות מתנות לאביונים) מחולקים כ100 חבילות נוספות. בני הנוער משתתפים באריזת חבילות אלו,ומתנדבים רבים נוספים עוזרים בחלוקה. בחלוקות אלו משתלבות קבוצות מתנדבים מחברות מסחריות ,שעוזרים הן בתרומות והן בהעברת החבילות למשפחות.

במימון חלוקות המזון שותפים גורמים שונים כאשר חלקו של הגמ"ח עומד על כ 150,000 ₪ בשנה.

מוזמנים להיות שותפים בעשיה בתרומה ובהתנדבות - לחצו כאן