Skip to main content

גמ"ח "חסד בלוד" - קבלת קהל

אחת לשבוע מקבלים מתנדבי הגמ"ח פונים חדשים וותיקים המבקשים לקבל סיוע מהגמ"ח. אנשי קבלת הקהל אחראים על קבלת פונים חדשים וליווי הפונים לאורך זמן, תוך הפנייה לערוצי הסיוע השונים של הגמ"ח ומתן סיוע כלכלי חד פעמי או תקופתי לצרכים שונים, כגון: חשבונות, תרופות, מזון, חוגים, חונכויות, ספרי לימוד ועוד.

עבור כל פונה המגיע נפתח טופס ואנשי הגמ"ח עוברים איתו על כל הפרטים הרלוונטיים למצבו הכלכלי והתעסוקתי. בנוסף הוא נדרש להמציא מסמכים, כגון: פרוט חשבון בנק, תלושי משכורת ודו"ח סוציאלי על מנת לגבש תמונה מדויקת יותר ולהחליט על הסיוע מתאים ביותר עבורו. במקרים בהם נראה כי יש מקום לחסוך בהוצאות המשפחה או להגדיל את הכנסותיה, הסיוע מותנה בכך שהפונה יעשה זאת. במקרים אחרים, הסיוע מכוון לסייע בשיקום מצבו של הפונה או המשפחה.


מערכת הפונים של הגמ"ח

קבלת הקהל מתקיימת מדי יום שלישי בחדרי הגמ"ח במתנ"ס דנוור, קבלת הקהל מקבלת כ 15 פונים חדשים מדי שבוע ומטפלת בכ- 50 פניות מדי חודש.

הסיוע במסגרת קבלת הקהל והקשר השוטף עם הפונים עומד על סכום של כ200,000 ₪ בשנה.

מוזמנים להיות שותפים בעשיה בתרומה ובהתנדבות - לחצו כאן