Skip to main content

גלריות תמונות

עיר ללא אלימות

סיירת האופניים של העיר לוד יוצאת לדרך

בהשתתפות אנשי הגרעין התורני בלוד

תחרות הסטיקרים

תחרות הסטיקר של הגרעין

ערב גרעין תש"ע

אירועים ואישי ציבור בלוד

אירועים שונים של הגרעין בעיר

אישי ציבור שונים שביקרו את הגרעין

נטיעות ט"ו בשבט

הגרעין התורני בלוד יוצא לנטוע עצים

מסיבת פורים

מסיבת פורים של הגרעין התורני

סיור סליחות

סיור סליחות בהנחיית המדריך האגדי, מנכ"ל הגרעין - שילה אדלר. 

אלול התש"ע