Skip to main content

שר החינוך

נתניהו: האמונה היא הבסיס לדבקותנו בארץ

ראש הממשלה ביקר בעיר לוד ונפגש עם תלמידי בתי ספר יהודים וערביים * במהלך הביקור נפגש נתניהו עם חברי המכינה הקדם צבאית בעיר ושיבח את תלמידיה על מסירותם לעיר

אסף גולן

שלב תוכן