Skip to main content

שבת

ט"ו בשבט בגרעין – נוטעים שורשים בלוד

חגיגות ט"ו בשבט לא פסחו כמובן גם על הגרעין התורני, שכללו מספר אירועים. 

תושבי נווה נוף ישבו לסדר ט"ו בשבט בליל שבת עם דברי תורה, שירים ופירות שנשתבחה בהם הארץ. תושבי רמת אלישיב הזמינו את כולם במוצ"ש למלווה מלכה מלווה בסיפורי ארץ ישראל, ובפירות יבשים. ובנווה זית, החלו ההכנות הרבה זמן לפני כן, כאשר החליטו על שבת קהילה, בשבת פרשת בשלח.

את החגיגות עצמן התחילו כבר ביום שישי, בנטיעות לאורך רח' ההסתדרות. ילדים ומבוגרים הפסיקו את כל ההכנות לשבת ובאו עם כלי עבודה לטעת עצים לצלילי מוזיקה שמחה.

שלב תוכן