Skip to main content

עיריית לוד

חבר הגרעין עו"ד יאיר רביבו נבחר למנכ"ל העירייה

חבר הגרעין התורני בעיר ומי שניהל בשש השנים האחרונות את רשת המתנ"סים והצעיד אותה לפריחה, עו"ד יאיר רביבו נבחר השבוע לתפקיד מנכ"ל עיריית לוד.

שלב תוכן