Skip to main content

מתנס

סיכום פעילות חודש שבט במתנ"ס

כמידי שנה, נערכו גם השנה במתנ"ס מספר אירועים הקשורים לט"ו בשבט אותם הובילה רכזת התרבות יעל זילברצויג. בשיחה איתה מספרת יעל כי האירועים המרכזיים היו פעילות חווייתית לילדים וסעודת אמנים מרשימה שנערכו בסמיכות לט"ו בשבט במתנ"ס.

שלב תוכן