Skip to main content

מי לוד

פגישת נציגי הגרעין עם הנהלת חברת "מי לוד"

השבוע ביום שלישי (12/4/2011) התקיימה פגישה בין מנכ"ל הגרעין שילה אדלר וחברים בגרעין עם נציגי חברת "מי לוד", זאת במטרה לעסוק בתלונות שעלו באחרונה על תפקוד החברה בעיר.

שלב תוכן