Skip to main content

יו"ר

צור שפיר: הפעילות הגרעינית נשענת על עין טובה

ראיון עם ד"ר צור שפיר לרגל בחירתו המחודשת לתפקיד יו"ר הגרעין התורני בלוד.

היושב ראש החדש ישן של הוועד המנהל רואה את פעילות הגרעין בעיר לוד כעבודת קודש שהצלחתה יכולה להשפיע לא רק על התהליכים בלוד אלא על תהליכים דומים בערים נוספות בישראל, להלן ראיון אחד על אחד עם דר' שפיר.

בחירות בגרעין

רגע הבחירות בגרעין לראשות הוועד המנהל מתקרב במהירות וזה הזמן להזכיר במה מדובר מה הכללים ומי יכול להתמודד. ועדת הבחירות בגרעין כוללת שולשה אנשים רפאל אבטה, אביטל שאודר ויוסי שוורץ. החברים הללו מארגנים את ספר הבוחרים ומפרסמים את שמות המתמודדים לתפקיד.

שלב תוכן