Skip to main content

חנוכה

ביקור משלחת צעירים מדנוור קולראדו

הכל החל לפני יותר משנה, כאשר משלחת ההנהגה הצעירה של דנוור קולראדו, הגיעה לבקר במתנ"ס דנוור כאן בעיר לוד. את הביקור הוביל, מנכ"ל הגרעין התורני, שילה אדלר, ביקור לכאורה שיגרתי, אך לא כך התגלגלו הדברים. 

 

כבר במהלך ביקור של נציגי המתנ"ס והגרעין בפדרציית דנוור בקלוראדו גילו נציגי הצעירים התלהבות מהפרויקט בעיר לוד ודחפו את הנהגת הפדרציה לסייע לו. הפרטים נסגרו בכנס הg.a., כנס הפדרציות של צפון אמריקה  בדנוור וההמשך מסופר כאן -

חנוכה בגרעין לוד

תגיות

חג החנוכה השנה היה מלא וגדוש בפעילות של אנשי הגרעין ברחבי העיר. הדבר התבטא בין השאר בהדלקות הקהילתיות הרבות שנערכו ברחבי העיר בהם השתתפו תושבים רבים. הדלקות כאלו היו בספרייה, בשכונת נווה נוף, ברחוב אלתר, ברחוב אנילביץ, ברמת אשכול ובבית הכנסת המרכזי.

שלב תוכן