Skip to main content

חגים

חנוכה בגרעין לוד

תגיות

חג החנוכה השנה היה מלא וגדוש בפעילות של אנשי הגרעין ברחבי העיר. הדבר התבטא בין השאר בהדלקות הקהילתיות הרבות שנערכו ברחבי העיר בהם השתתפו תושבים רבים. הדלקות כאלו היו בספרייה, בשכונת נווה נוף, ברחוב אלתר, ברחוב אנילביץ, ברמת אשכול ובבית הכנסת המרכזי.

שלב תוכן