Skip to main content

היסטוריה

לוד עבר-הווה-עתיד

העיר לוד הינה אחת הערים העתיקות והחשובות ביותר בארץ ישראל. מקומה של העיר בצומת דרכים מרכזית והאדמה הפוריה שבסביבתה עודדו התיישבות ענפה באזור מאז התקופות הקדומות.

שלב תוכן