Skip to main content

דנוור

בגרעין התורני לא מתכוונים לוותר על לוד

הסטטוס-קוו השביר בלוד נסדק השבוע עם ניקוב המוני של צמיגי מכוניות והעלה אל פני השטח את המתחים הסוציו-אקונומיים והתרבותיים. חברי הגרעין התורני לא מתרגשים ומתעקשים שהם כאן כדי להציל את העיר, גם אם יש למישהו בעיה עם זה.
אלקנה שור (nrg מעריב) 31/1/2014. (הקישור לכתבה המלאה קיים ב"כתבו עלינו" תחת "אודות").
 
המרכז הקהילתי דנוור מסתתר בלב שכונת נווה זית בלוד. "תשאלו פה איפה זה דנוור, יכוונו אתכם לשכונה", צוחק אחד התושבים. פה לא מכירים את דנוור האמריקאית.

ביקור משלחת צעירים מדנוור קולראדו

הכל החל לפני יותר משנה, כאשר משלחת ההנהגה הצעירה של דנוור קולראדו, הגיעה לבקר במתנ"ס דנוור כאן בעיר לוד. את הביקור הוביל, מנכ"ל הגרעין התורני, שילה אדלר, ביקור לכאורה שיגרתי, אך לא כך התגלגלו הדברים. 

 

כבר במהלך ביקור של נציגי המתנ"ס והגרעין בפדרציית דנוור בקלוראדו גילו נציגי הצעירים התלהבות מהפרויקט בעיר לוד ודחפו את הנהגת הפדרציה לסייע לו. הפרטים נסגרו בכנס הg.a., כנס הפדרציות של צפון אמריקה  בדנוור וההמשך מסופר כאן -

ביקור נציגות הגרעין בקהילת דנוור ארה"ב

לקראת ט"ו בשבט יצאה נציגות של הגרעין בראשות מנכ"ל הגרעין שילה אדלר, למפגש עם הקהילה היהודית בעיר דנוור שתרמה לפני שנים רבות את הכסף לבניית מתנ"ס דנוור. הביקור היווה את שיאו של תהליך ארוך בו יצר הגרעין מחדש קשר עם הקהילה אחרי שהקשר נותק בשנת 2003

שלב תוכן