Skip to main content

תשעת הימים

חוג שחיה בתשעת הימים

האם ניתן לקיים חוג שחיה בתשעת הימים?

הימים שנקבעו לחוג מראש הם ימי שלישי ושישי - לפני הנוחות.

מדובר בבוגרי א'-ב'

תשובה: 

שלום וברכה

ניתן לקיים חוג שחיה לילדים בתשעת הימים.

 

רצוי בגיל הזה שהחוג יהיה ממוקד בלימוד שחיה, ללא שעשועים נוספים במים.

 

 

 

 

שם השואל: 
מוטי רגב
שלב תוכן