Skip to main content

קורע

קריעת ניילונית בשבת/בחג

האם מותר, בשבת, לקרוע ניילונית (ניילון נצמד), ביד,  כדי לכסות כלי אוכל שיש בתוכו מאכל,  ואם יש הבדל בין שבת ליו"ט?.

(אני מדגישה שאין  הכוונה להשתמש בסכין החיתוך שמוצמד לאריזה,  אלא קריעת הניילון באמצעות היד)

תשובה: 

שלום וברכה

קריעת נילון בשבת לשם כיסוי וכיו"ב יש בה תיקון ועל כן היא אסורה בשבת וביו"ט.

 

שם השואל: 
יעל בן עטר
שלב תוכן