Skip to main content

כשרות

שאלה בהלכות בשר וחלב

תגיות

הכנו פתיתים בסיר בשרי שעברו יותר מ24 שעות מהשימוש האחרון בו.

בננו אכל עם כפית בשרית את המאכל החם ולאחר מכן הכניס את הכפית לקערת חלב (קר) והחזיר למאכל החם.

מה דין הכפית, החלב והמאכל?

 

תודה.

תשובה: 

שלום רב

כולם מותרים.

 

 

שלב תוכן