Skip to main content

לימוד תורה

ברכות מירושלים לתורה - ערב הלימוד מחר

בע"ה נעסוק מחר בסוגיא בברכות,

שעוברת משמחת ירושלים ללימוד תורה.

דף מקורות מצורף

 

הלימוד כרגיל - בבית כנסת ישורון.

 

20:00 לימוד בחברותות

21:00 תפילת ערבית

21:15 התכנסות ושיעור

22:15 עוד ...

 

להתראות

ערב עיון לקראת יום ירושלים

ב"ה

 

כעיר שחוברה לה יחדיו

 

לקראת יום ירושלים, יתקיים בע"ה

שיעור של

הרב יואל בן נון

 

בנושא:

ירושלים כעיר שמחברת את עם ישראל

מנקודת מבטו של מי שהשתתף בשחרור העיר

 

ביום א כה באייר תשע"א

ברכות ירושלים - ערב הלימוד במסכת ברכות, על ירושלים!

ערב הלימוד מחר יום ד', בבית כנסת ישורון

דף מקורות מצורף.

 

כדאי לעיין גם:

 

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/kivun-2.htm

 

כרגיל:

20:00 לימוד בחברותות

21:00 ערבית

21:15 התכנסות ושיעור.

22:15 עוד משהו ...

 

 

ברכות יום העצמאות - ערב הלימוד - הערב במסכת ברכות, בענייני יום העצמאות!

הערב חוזרים ללימוד הקבוע!

הלימוד מתקיים בבית כנסת ישורון.

דף מקורות מצורף.

 

20:00 לימוד הסוגיא

21:00 תפילת ערבית

21:15 שיעור

22:15 עוד משהו ...

 

להתראות!

 

 

הנקיון האמיתי - שיעור נשים לקראת פסח, מחר בשעה 20:45

שבוע טוב

 

שיעור נשים לקראת פסח,

יתקיים בע"ה בביתנו

 

מחר ביום א, בשעה 20:45

 

כולן מוזמנות

 

ישראל סמט

פסח - פרטי או ציבורי? בערב הלימוד מחר

מחר בערב בבית כנסת 'ישורון'.

דף מקורות מצורף

20:00 לימוד בחברותות

21:00 תפילת ערבית

21:15 התכנסות ושיעור

22:15 עוד משהו ...

 

כולם מוזמנים!

בשבח הבטלה - נושא הלימוד בערב הלימוד מחר (לא בטלה מלבוא ללמוד!)

ערב הלימוד במסכת ברכות,

יתקיים בע"ה מחר ביום ד כסדרו, בבית כנסת ישורון.

 

20:00 לימוד בחברותות

21:00 תפילת ערבית

21:15 התכנסות ושיעור

22:15 עוד משהו...

 

להתראות!

 

 

מה עושה הקב"ה? מחר בערב הלימוד בבית כנסת ישורון

ערב הלימוד במסכת ברכות, מחר!

 

20:00 לימוד בחברותות

21:00 תפילת ערבית

21:15 התכנסות ושיעור

22:15 עוד משהו ...

 

להתראות!

 

ישראל סמט

ערב העיון לקראת פורים - הערב!

בבית הכנסת המרכזי

היום יום רביעי אור ליא' באדר ב',

20:15 תפילת ערבית

 

20:30

הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל

"הנהגת היחוד והנהגת המשפט במגילת אסתר"


21:30

הרב ישראל סמט,

מה חשוב יותר מקריאת מגילה?

ליום האשה: איך מביאים ללידת בנים? בערב הלימוד מחר.

ערב הלימוד מחר, בבית כנסת 'ישורון':

20:00 לימוד בחברותות

21:00 תפילת ערבית.

22:00 התכנסות ושיעור.

22:15 עוד משהו ...

 

דפי מקורות יישלחו דרך לוח גרעין

 

להתראות!

שלב תוכן