Skip to main content

כללי

משתה פורים

תגיות
"וְטוֹב לֵב מִשְׁתֶּה תָמִיד" משלי טו,טו 

משפחות מאמצות למתגיירים

תגיות

ורבים מעמי הארץ מתיהדים

 

דרושות משפחות מאמצות למתגיירים:

א. לבחור צעיר מגני אביב.

ב. לזוג. (האשה מתגיירת). שניהם בשנות השלושים.

גרים ברחוב דוד המלך.

 

המעוניינים יפנו אלינו

משפחת סמט

מתחדשים לקראת החגים!

תגיות

יריד מכירות לקראת החגים -

בגדי ילדים ונשים, מטפחות, מפות, מתנות, כיפות, ציציות ועוד...

ביום שלישי י"ד באלול, 9.9 במתנ"ס דנוור

פרטים נוספים בקרוב

ההרשמה לתענית ביום חמישי נסגרת עוד שעה- אם יהיה מניין נקיים את התענית

תגיות

בס"ד

 

בעקבות חטיפת הנערים והמצב הקשה אנו רוצים להכריז ביום חמישי הקרוב על יום תענית.

רוצים לבקוע שערי שמים

תגיות

בס"ד

 

בעקבות חטיפת הנערים והמצב הקשה אנו רוצים להכריז ביום חמישי הקרוב על יום תענית.

המטרה- לעשות ככל שביכולתנו ולבקוע שערי שמים למען שחרורם המהיר.

במידה ויהיה מניין, שמתחייב לצום ולהגיע לתפילה - נקיים את התענית ונערוך תפילת מנחה (סביב 19:00).

היוזמה בברכתו של הרב ישראל סמט.

רוצים לבקוע שערי שמים

תגיות

בס"ד

 

בעקבות חטיפת הנערים והמצב הקשה אנו רוצים להכריז ביום חמישי הקרוב על יום תענית.

המטרה- לעשות ככל שביכולתנו ולבקוע שערי שמים למען שחרורם המהיר.

במידה ויהיה מניין, שמתחייב לצום ולהגיע לתפילה - נקיים את התענית ונערוך תפילת מנחה (סביב 19:00).

היוזמה בברכתו של הרב ישראל סמט.

רוצים לבקוע שערי שמים

תגיות

בס"ד

 

בעקבות חטיפת הנערים והמצב הקשה אנו רוצים להכריז ביום חמישי הקרוב על יום תענית.

המטרה- לעשות ככל שביכולתנו ולבקוע שערי שמים למען שחרורם המהיר.

במידה ויהיה מניין - נקיים את התענית ונערוך תפילת מנחה (סביב 19:00).

היוזמה בברכתו של הרב ישראל סמט.

עכשיו בדנוור - מכירה חגיגית לקראת האביב

תגיות

יורם- נעליים וסנדלים

נעליים וסנדלים לכל המשפחה החל מצעד ראשון במחיר לכל כיס

מיטב החברות המובילות: נמרוד, אלפנטן, פפיה, שורש, פילה ,פישר-פרייס ועוד רבים...

המכירה תתקיים במתנ"ס דנוור

מכירה חגיגית לקראת האביב

תגיות

יורם- נעליים וסנדלים

נעליים וסנדלים לכל המשפחה החל מצעד ראשון במחיר לכל כיס

מיטב החברות המובילות: נמרוד, אלפנטן, פפיה, שורש, פילה ,פישר-פרייס ועוד רבים...

המכירה תתקיים במתנ"ס דנוור

פעילות מתנ"ס דנוור בחנוכה

תגיות

חנוכה חג יפה כל כך!

שלב תוכן