Skip to main content

חדש בבלוגים

הגיגית לאתר החדש - דברי הספד למייל הגרעיני

דברי הספד למייל הגרעיני כפי שנאמרו באתר [האסון] הגרעיני .

מייל אהוב, אתה מונח כאן לפנינו וכבר עברו 30 שניות ולא קפצה אפילו הודעה אחת. ליווית אותנו בזמנים קשים של טרמפ דחוף לירושלים ובימי שמחה של אחראית בישולים ותמיד הצלחת לומר הרבה יותר ממה שהיה גלוי לעין.

למשל כשכתבת בהודעה "עכשיו ברגע זה מכירת בנדנות" – הבנו כולנו שהכוונה היא "ניקיתי וסידרתי את הבית כל הבוקר – דיר בלק אם אף אחת לא באה ולא יוצא לי מהמכירה המאפנה הזאת כלום".

סימן שאתם גרים בלוד יותר מדי זמן

סימן שאתם גרים בלוד יותר מדי זמן אם:

• טעמתם מלבי.

• אומרים לכם תאטרון ואתם חושבים על בית התרבות.

• אומרים לכם גן ציבורי ואתם לא חושבים על דשא.

אף אחד לא קם / חיים ושמשי

קטע קצת ישן מאחד מעלוני פורים הזכורים לטוב ....

 

מי שלא שלח ילד שהבריא למעון אלא רק לאחר 24 שעות ללא חום, שיקום....

מי שלא שלח ילד למעון במקרה של שלשולים, שיקום...

בחן את עצמך - האם אתה לודאי ?!

בחן את עצמך – האם אתה לודאי ?!

Article_Paragraph_1162490.jpg

  1. הרמזורים בלוד נועדו ל :

א) הכוונת התנועה.

ב) המלצה.

ג) קישוט דקורטיבי.

ד) תליית שלטים.

שלב תוכן