Skip to main content

חדש בבלוגים

מכתב גלוי ליו"ר הגרעין

 

הצוּר

 

שירת האזינו תאמר תמיד לאחר ראש-השנה, ברוב המקרים בין ראש-השנה ליום-הכיפורים, שבת תשובה. לעיתים נדירות בין יום-כיפור לסוכות. פרשה שהיא כולה אומרת שירה, שירה עתידית – נבואית, שירה כמבטאת מבט- על על המציאות, שירת החיים.

בפרשה, בשירה נזכרת המילה: "צוּר" פעמים רבות, ניתן אף לומר כמעט כמילה מנחה:[1]

ניצבים - הנסתרות והנגלות

 

הנסתרות והנגלות

 

הפרשה פותחת במעמדו של כלל ישראל: הזקנים, הנשים, הגרים, הטף, כל הגילאים שוטפים לעם. גם במעמדות אין הבחנה מבחינת השייכות לעם: השופטים והשוטרים לצד שואבי-המים וכורתי העצים, בקיצור כולם. ומדוע? היות ועם כל עם חייב לכלול בתוכו את כל המעמדות והגילאים, שכן עם שהוא לא דואג לכך אין לו עתיד והמשכיות.

ושמחת - לפרשת כי תבוא

 

ושמחת

 

קדושת המחנה - לפרשת כי תצא

 

קדושת המחנה

         

שלום כיתה א'

 

 

שלום כיתה א'

 

השבוע זה קרה, לאחר שש שנים של ילדות יפה וחווייתית, בתי הגדולה עלתה לכיתה א': "חמש שנים על מיכאל עברו בריקודים... חמש שנים ובשישית...". לאחר חופש מייגע והמצאות שונות ומשונות, לאחר קניות אין סופיות לקראת שנת הלימודים, לאחר מכתבים, כנסים ואפילו ערב נהלים ויצירה חווייתית של אב וביתו, היא עלתה לביה"ס וזה סופי.

באדמה - דברים לשפטים

 

באדמה

 

פרשת שפטים העוסקת רובה ככולה בהנהגה של עם-ישראל, מכונה פרשת המשכ"ן = מלך, שופט, כהן, נביא. כיצד עליהם לנהוג ולהתנהג, לא פחות חשוב מכך כיצד על העם להתייחס כלפיהם. מורא המלך, עשיית הציווי של השופטים אפילו על שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל, דברי הכוהנים בטרם יציאה למלחמה וכו'.

באר של מים חיים

 

באר של מים חיים

 

דברים לפרשת ראה - מצוות הצדקה

 

צדקה

 

         

רשמים מחופשה משפחתית

 

חופשה משפחתית

 

העם, התורה והארץ - דברים לפרשת עקב

 

עקב חופשה משפחתית, הדברים הוקדמו להיום - שוקי

 

 

העם, התורה והארץ

 

פרשת עקב מלאה בשבחים כלפי הארץ, ארץ-ישראל וייחודה. בנוסף הפרשה גדושה בציווים והזכרות על ייחודו וייעודו של העם, עם-ישראל. רבי שמעון בר-יוחאי שם לב לקשר המיוחד הנ"ל שבפרשה ודורש על כך:

שלב תוכן