Skip to main content

חדש בבלוגים

פרשת יתרו - אנוכי ה' אלוקי + כבד את אביך

 

אנוכי ה' אלוקיך + כבד את אביך

 

פרשת בשלח - ניתנה התורה לאוכלי המן

 

ניתנה התורה לאוכלי המן

 

פרשת בא - קידוש הזמן כמצווה ראשונה

 

קידוש הזמן כמצווה ראשונה

 

בפרשת השבוע בני-ישראל מצווים במצותם הראשונה, קידוש החודש. בטרם יציאתם ממצרים ולפני מתן תורה, ה' מצווה את בני-ישראל בכמה מצוות, רובם קשורות לחג הפסח וקורבנו. אולם המצווה הראשונה היא: "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה".[1] כאשר פירושו הראשון של רש"י על התורה הוא כבר מזכיר זאת:

פרשת וארא - הקשיית לב פרעה - כורח הבחירה

 

הקשיית לב פרעה – כורח הבחירה

 

פרשת שמות - בין עוּבר לבן

 

בין עוּבר לבן

 

פרשת ויחי - ויחי יעקב במותו

 

ויחי יעקב - במותו

 

פרשת ויחי - ויחי יעקב במותו

 

ויחי יעקב - במותו

 

פרשת ויגש - כלכלת יוסף

 

כלכלת יוסף

 

יוסף מנהל את ממלכת פרעה, למעט הכיסא, על פיו יישק דבר. ע"פ חזיונו את הרעב ובעקבות כך החיסכון שצבר, הוא העמיד את מצרים כמעצמה החזקה ביותר. התורה מספרת כי:

פרשת מקץ - כוכב הגאולה

 

כוכב הגאולה

 

פרשת וישב - אהבה וקנאה

 

אהבה וקנאה

 

שלב תוכן