Skip to main content

כתבות

אסף גולן

אירוע הקיץ הגרעיני נערך השנה בפארק מיני ישראל ליד לטרון ונרשמה בו השתתפות ערה של חברים וחברות רבים מהגרעין על טפם. במהלך האירוע נערך גם טקס פרידה ממשפ' מימון וממנהלת המועונות והגנים נחמה

 

הנהלת הגרעין

קייטנות

אסף גולן

בשנת הלימודים הבאה יעצים בית המדרש אשכולות בראשות רב הגרעין הרב ישראל סמט, את פעילותו בעיר. העצמה זו התאפשרה בעקבות התגייסות כללית של מנכ"ל הגרעין שילה אדלר, אהרון אטיאס, הרב רפי זרגרי וצוות הישיבה התיכונית. כעת נמצא בית המדרש בתנופה של קליטת אברכים ותלמידים רווקים. לאור זאת פונה בית המדרש אל החברים כדי שיפנו אליו מועמדים רבים ככל האפשר ללימוד בכולל לשנה הקרובה.

אסף גולן

מוטי רגב

מצורפת מפת העירוב של העיר, המפה אינה מדויקת בכל הקווים - כמו כן יתכנו שינויים - ועל כן יש לשים לב לתוואי העירוב בשטח כאשר עוברים בגבולו.

מספר עידכונים (ערש"ק פרשת מסעי, כז תמוז ה'תשע"א):

לוד, מפה, עירוב
אסף גולן

לפני כשבועיים התברר כי בעירוב של העיר לוד נוצרו בעיות רבות ופרצות שחייבו התגייסות נרחבת לתיקונו. חברי הגרעין התורני בעיר בהובלת רב הגרעין הרב ישראל סמט, חבר הגרעין וחבר המועצה הדתית אהרון אטיאס, מנכ"ל העירייה וחבר הגרעין עו"ד יאיר רביבו ורבים אחרים התגייסו מיידית למלאכת הקודש של תיקון העירוב

אסף גולן

אסף גולן

ראש הממשלה ביקר בעיר לוד ונפגש עם תלמידי בתי ספר יהודים וערביים * במהלך הביקור נפגש נתניהו עם חברי המכינה הקדם צבאית בעיר ושיבח את תלמידיה על מסירותם לעיר

אסף גולן

אסף גולן

עם תחילת פעילותה של סיירת האופניים העירונית בהובלת אנשי הגרעין ובפיקודו של חבר הגרעין יהודה אלימלך, נפגשנו עימו לשיחה ולסקירתה של פעילות היחידה המשטרתית החדשה שפועלת בעיר

אסף גולן

אתר הגרעין

אירועי יום העצמאות, שיפוץ מעונות הגרעין, משלחת תלמידים מקהילת דנוור, כנס רמלה והודעות נוספות

 

יום העצמאות

הרב ישראל סמט

סיפור יציאת מצרים

מיוחד הוא ליל הסדר במצוה לספר ביציאת מצרים. למצוה זו אין שיעור וכל המרבה הרי זה משובח. עיקרה של המצוה הוא סיפור לילדים. כדאי לתכנן את התכנים של הערב באופן שהילדים יהיו במוקד הסדר. עלינו לעורר את סקרנותם, לגרום להם לשאול ולהתעניין. גם כאשר אין הילדים במרכז הסדר, ראוי שיהיו חלק מההתרחשות כל זמן שאינם נרדמים. אמירת נוסח ההגדה הקבוע אינה תחליף לחובה לשוחח וללמוד...

סדר, פסח
הנהלת הגרעין

הקייטנות שנערכו בחופשת הפסח על ידי צוות הגרעין זכו השנה להצלחה רבה. כמו כן נפגשה הנהלת הגרעין ביום חמישי עם צבי האוזר מזכיר הממשלה ודנה בפיתוח העיר