Skip to main content

כתבות

הרב ישראל סמט

שלום וברכה

השנה היא הרביעית בשמיטה, וחייבים בה במצוה נדירה: ביעור ווידוי מעשרות.
להלן תקציר דיניהם:

ביעור מעשרות

מצוה מן התורה לבער בשנה הרביעית והשביעית לשמיטה, תרומות ומעשרות, מעשר שני ומעשר עני שהופרשו בשלש השנים הקודמות.

מהות הביעור: מי שיש בידו טבל (כלומר פירות שודאי לא עושרו). חייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות,...

הרב ישראל סמט

זמן הקידוש

בליל הסדר צריך להקפיד שהקידוש יעשה אחרי צאת הכוכבים (השנה 19:29). על כן גם מי שמתפלל מוקדם, צריך להמתין עד צאת הכוכבים כדי שיוכל לקדש.

סיפור יציאת מצרים

שיעור
הרב ישראל סמט

בהלכה הראשונה של הלכות פסח (תכט,א), מזכיר הרמ"א את המנהג לחלק מעות לעניים לצורך החג. מעות אלה נוספות על הצדקה הרגילה.

מי שנותרו בידו מוצרים שהם חמץ גמור, רצוי לתרום אותם לגמ"ח שימכרם למשך ימי הפסח לגוי, ואחרי הפסח יתן אותם למשפחות נזקקות.

כידוע, נוהגות בישראל חומרות שונות בהלכות הפסח. בלקט ההלכות שלהלן ניסיתי ללכת בדרך אמצעית. כל משפחה תנהג כמנהגה ומנהג אבותיה.

...

שיעור
אתר הגרעין

 לכבוד פורים, ארח בית המדרש הגרעיני את רב העיר הרב אורטנר ואת הד"ר יואל אליצור.

הרב ישראל סמט

משלוח מנות איש לרעהו

מאז ומתמיד, תפס משלוח המנות מקום מרכזי בסדר יומו של חג הפורים. משלוח מנות 'איש לרעהו', היווה מראה לטיב יחסי האנוש בקהילה היהודית. משלוח המנות בין חכמים, סימל את טיב היחסים ביניהם, ואת דעותיהם בשאלות יסוד הקשורות לתורה.

על משלוחי המנות ששלחו האמוראים זה לזה מספרת הגמרא בפרק הראשון במסכת מגילה[1]:

...
פורים, שיעור
אתר הגרעין

הכל החל לפני יותר משנה, כאשר משלחת ההנהגה הצעירה של דנוור קולראדו, הגיעה לבקר במתנ"ס דנוור כאן בעיר לוד. את הביקור הוביל, מנכ"ל הגרעין התורני, שילה אדלר, ביקור לכאורה שיגרתי, אך לא כך התגלגלו הדברים. 

 

כבר במהלך ביקור של נציגי המתנ"ס והגרעין בפדרציית דנוור בקלוראדו גילו נציגי הצעירים התלהבות מהפרויקט בעיר לוד ודחפו את הנהגת הפדרציה לסייע לו. הפרטים נסגרו בכנס הg.a., כנס הפדרציות של צפון...

אתר הגרעין

ביום ב' כ"א טבת נערך ערב עיון נוסף במסגרת בית המדרש הגרעיני. ערב העיון התקיים בבית הכנסת אוהל אברהם בנווה זית, והשתתפו בו הרב ד"ר מיכאל אברהם והרב סמט.

יש אלוקים!

אתר הגרעין

ביום ג' האחרון, התארח בעיר לוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס. במהלך ביקורו, נפגש הנשיא עם ראש העיר, מר מאיר ניצן, ועם בכירים נוספים בעירייה, והשתתף בפאנלים שונים. בין תושבי העיר שהשתתפו בביקור, בלטה נוכחותם של חברים רבים מהגרעין התורני, בהם – רב הגרעין, הרב ישראל סמט, נציגי הנהלת הגרעין, וכן נציגים מוועדי השכונות, נציגי מוסדות החינוך וחברים השותפים במועצת התושבים העירונית.

אתר הגרעין

חג הסוכות לווה בפעילות רבה בגרעין התורני ובסביבתו, החל מההכנות לחג וכלה ביום שמחת תורה.

הפעילות החלה בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, בפעילות חווייתית לילדי העיר אשר התקיימה במתנ"ס 'דנוור' בשיתוף עם גרעין 'אורי' של בנות השירות הלאומי ומדרשת זהות. הילדים הרבים שהגיעו מכל רחבי העיר, השתתפו בפעילויות שונות בנושאי החג, ובסיומן היה מופע ג'אגלינג ולהטוטי אש אשר ריתק את הקהל.

אסף גולן

הבחירות הסתיימו !!

נבחרו חברי וועד מנהל חדשים להנהלת הגרעין התורני בלוד. חברי הוועד המכהנים בהתנדבות מלאה יפעלו הלאה עם כלל חברי הגרעין לפיתוחה ורווחתה של העיר כולה. בגרעין מברכים את ראש העיר מאיר ניצן ואת מנכ"ל העירייה עו"ד יאיר רביבו על קידומה של העיר ומקווים להמשך שיתוף פעולה פורה לטובת העיר ותושביה.