Skip to main content

שלמה קזיוף

שלמה קזיוף נשוי +4 תושב רמת אלישיב
 
תואר M.A. במינהל החינוך ומדיניות ציבורית (בר אילן)
 לשעבר עסק בתפקידים בכירים במערכת החינוך בתחום הכשרת מורים וליווי מנהלי בתי ספר. כיום מפיק אירועים למוסדות חינוך וארגונים.
 
פעילות ציבורית:
לפני שנתיים ריכז את קייטנות הגרעין והציב רף חדש לשביעות רצון ההורים.
כיום חבר בוועד השכונה של רמת אלישיב ומוביל לשינוי ושיפור מתמיד.
 
 
החזון שלי בהנהלת הגרעין:
 
להפוך את המילה  ''גרעין'' בעיר למשהו משמעותי יותר בכל המישורים:
 
 במסגרות הפוליטיות - שישמש כפונקציה בהחלטות העירייה, והתקצוב בהתאם.
 
במסגרת הציבורית - שינוי תדמית בעיני כל הציבור: חילוני, דתי והחרדי כאחד. להביא לתודעה ש''הגרעין'' עושה רק טוב לעיר ושווה לתמוך בעשייה שלו.
 
במסגרת השכונות - להוביל את העשייה התורנית והזהות היהודית בכל העיר ולכלל התושבים היהודים בה.
הפעילות חייבת להיות רוחבית בכל השכונות ולא ממוקדת ויוצרת תחושה של אי שייכות וריחוק.
 
במסגרת הציבור שלנו הדתי לאומי - להביא למצב בו כל תושב מרגיש חלק מהעשייה ושותף לה. הגיעו לללוד כוחות חדשים שיכולים להוביל שינוי ולתרום רבות לקהילה ולעיר בכל התחומים. אך הם לא נחשפו לערכי הגרעין ומטרותיו.
 
שינוי משמעותי כזה יביא בסופו של תהליך ההעצמה, מצב בו אנשים מבקשים לשלם דמי חבר כיוון שהתמורה שהם יקבלו תהיה לאין ערוך מהתשלום הסימלי שהם ישלמו.
 
שינוי בתפיסת התפקיד של הנהלת הגרעין יהפוך את כל אלו למשהו אפשרי בו כולם שותפים, מייצרים עשייה, מביאים היישגים וממתגים את הגרעין כמוסד ההכרחי והטוב ביותר בעיר...
 
שלכם
שלמה קזיוף