Skip to main content

שלום ברמן

שלום ברמן נשוי פלוס 7
גר בלוד 11 שנים

מזה שלוש שנים חבר ועד מנהל.

 כחבר הגרעין וכתושב לוד אני אשמח לקדם מספר נושאים.
 יצירת קהילה\קהילות המשתלבות בעיר הן בשותפות עם כלל התושבים בפיתוחה של העיר והן בהתנדבות.
למצב את הגרעין כפלטפורה למימוש פרוייקטים שהתושבים רוצים לקדם בעיר שתואמים לחזור הגרעין.
עזרה בעצמת הקהילות.
העצמת פעילות הנוער הן בכלל העיר והן פעילות בדגש על הנוער הדתי.
שמירת חזון הגרעין שעיקר פעילותו עם הפנים לעיר אך גם פועל כלפי פנים (בדגש על סדר עדיפות זה)
יכולת הכלה של קהילות שונות ומגוונות בתוך הגרעין.