Skip to main content

צעדת יום ירושלים

"הצעדה הזאת עושה לי צמרמורת בכל הגוף, היא מראה שעם ישראל חי, שהעיר לוד חשובה ושבזכות הילדים האלה המדינה תמשיך לפרוח" כך אמרה כרמית, תושבת העיר לוד שצילמה בהתרגשות את צעדת יום ירושלים שהתקיימה הבוקר בעיר לוד.

העיר לוד המחישה הבוקר את מה שנאמר דווקא על ירושלים: "עיר שחוברה לה יחדיו". ילדים מכל בתי הספר היסודיים בעיר, חילוניים ודתיים, הניפו את דגלי ישראל, וצעדו ברחבי העיר בשירה וריקודים. הצעדה קיבלה חיזוק משמעותי מתלמידי הישיבה התיכונית "אלישיב" והמכינה הקדם צבאית 'מעוז', שהובילו אותה ונתנו את הטון.

התהלוכה, שיצאה מיער הנופלים, התקיימה ביוזמתו של הגרעין התורני 'אלישיב' והתאפשרה הודות לשיתוף פעולה של כמה גורמים, החל מינהל החינוך שבעיר, המשך בהיכל התרבות, וכלה ביחידת 'מזרחי טפחות' בקהילה, שמפעילה ביום יום מספר פרויקטים של התנדבות בעיר.

את הצעדה פתח ראש הועדה הממונה, מר מאיר ניצן, שסיפר לילדים שנולדו לתוך ירושלים גדולה ובטוחה, שלא כך היה המצב תמיד "כדי להגיע למצב שהיא תהיה מאוחדת, מסרו אנשים את נפשם ולחמו בעוז ובגבורה" אמר. ראש העיר הדגיש שירושלים היא עיר הקודש ועם ישראל נמצא בה "בזכות ולא בחסד" הוא איחל לילדים שיישאו עימם את ירושלים בליבם תמיד כי "ירושלים היא ערך". ניצן בירך את השותפים לפרויקט הצעדה ודירבן את אנשי הבנק המתנדבים לסייע לתלמידי לוד לבקר בירושלים.

משה גוטמן, מנהל היחידה 'מזרחי טפחות בקהילה' סיפר שהוא חש גאווה גדולה לראות את הצעדה ואמר שהצפייה בה מעניקה לו סיפוק ו"המשך רצון לתרום לפיתוחה ושגשוגה של העיר". לדבריו הבנק אכן נמצא בעיצומו של פרויקט במסגרתו עולים כל בוגרי כיתה ט' בלוד לסיור במנהרות הכותל בירושלים.

גם נציגי סניף רמלה, שמאמצים את בית ספר 'הראל' נכחו במקום, יעקב מושיאשוילי, שהוא מנהל הסניף ותושב לוד אמר שהוא נרגש  "כמי שחי את העיר, משמח אותי לראות שהנוכחות שלנו בעיר קיימת והשליטה בידנו. אני מאושר לראות כמות כה גדולה של בתי ספר יהודים עם ילדים יהודיים שחוגגים את חגה של ירושלים".

הצעדה חלפה ברחובות הראשיים של העיר, תוך שירה, מוסיקה וריקודים. האנשים שחלפו ברחוב באותן דקות שמחו, ברכו והתפעלו, ואפילו השוטר שעצר את התנועה לכבוד הצועדים, לא הצליח להסתיר את חיוכו.

ז'אנה, מורה בבית ספר לוי אשכול סיפרה תוך כדי צעידה שהתהלוכה מחברת את תלמידיה לירושלים לעצמם ולמדינה. "זה מרים את העיר, חייבים לציין את זה כל שנה".

 גם יוכי אסבן ומרים כהן, מורות מבית הספר 'נועם נריה' ברכו על כך שהיוזמה של הגרעין ובתי הספר הדתיים הצליחה, ואמרו שכך, גם הילדים מבתי הספר הממלכתיים, הופכים מודעים לירושלים ושזה לא רק ל'דתיים בלבד'. השתיים איחלו שבצעדה של שנה הבאה, הילדים שהביטו בסקרנות במעגלי הריקודים של תלמידי המכינה והישיבה, ייכנסו פנימה ויהיו חלק בלתי נפרד מהם.

בסיום האירוע אמר מנכ"ל הגרעין, שילה אדלר  "זהו עוד פרי בשל- תוצאה של פעילות משותפת לעירייה ולגרעין, כהמשך למדיניות של הגרעין לאינטגרציה עירונית מלאה". אדלר מבטיח שהקו הזה יימשך גם בפעילות לקראת חג השבועות, אליו מתארגן הגרעין לערב מיוחד ובו שיתוף פעולה עם 'צהר' וגורמים עירוניים שונים.