Skip to main content

פורים פעמיים

 לכבוד פורים, ארח בית המדרש הגרעיני את רב העיר הרב אורטנר ואת הד"ר יואל אליצור.

ד"ר אליצור הרבה לעסוק בשנים האחרונות בשאלת זמן הפורים בעיר לוד. על סמך ראיות הסטוריות רצופות, אנו יודעים במדוייק היכן היתה העיר בזמן חז"ל. הגמרא קובעת שלוד היתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון ועל כן יש לחגוג בה את חג הפורים ביום ט"ו לחודש אדר.

ד"ר אליצור הראה שמנהג עתיק בארץ ישראל היה לנהוג שני ימים בפורים, גם בערים מוקפות חומה מימות יהושע. על פי דבריו ישנו מקור למנהג הנוכחי בעיר לוד, לחגוג שני ימים בפורים על אף היותה מוקפת חומה מימות יהושע.

שיעורו של הד"ר אליצור:

 

רב העיר פוסק שמקום העיר לוד ידוע, ועל כן יש לנהוג בה פורים בט"ו מודאי ולא מספק. אף על פי כן, כיון שלא התקבל עדיין מנהג זה על הכל, אין לבטל את חג הפורים בי"ד ויש להמשיך ולקיים אותו מחמת המנהג.

פסקיו של הרב בעניין פורים בעיר לוד, יפורסמו כאן בתחילת השבוע.

בשבת פרשת תרומה, דיבר רב הגרעין הרב ישראל סמט בבתי הכנסת של הגרעין, על הצורך בשינוי התפיסה של חג הפורים בלוד. לדבריו, על חברי הגרעין להיות השותפים הראשונים להכרה שזמנו העיקרי של פורים בלוד הוא בט"ו באדר (על אף שבפועל נוהגים גם בי"ד). חזרת עם ישראל לארצו יוצרת הזדמנות לחבר את התורה לידיעתה של הארץ, וזו תורת ארץ ישראל.

קובץ מצורףגודל
פורים בלוד - הרב נתן אורטנר - תשעב.pdf542.63 ק"ב

הלכות פורים בלוד של הרב

הלכות פורים בלוד של הרב אורטנר הועלו לאתר בכתובת: http://glod.org.il/article/פורים-פעמיים

צילום הוידאו של שיעורו של ד"ר

צילום הוידאו של שיעורו של ד"ר יואל אליצור הועלה לאתר וניתן לראותו בכתובת: http://glod.org.il/article/פורים-פעמיים