Skip to main content

פגישת נציגי הגרעין עם הנהלת חברת "מי לוד"

השבוע ביום שלישי (12/4/2011) התקיימה פגישה בין מנכ"ל הגרעין שילה אדלר וחברים בגרעין עם נציגי חברת "מי לוד", זאת במטרה לעסוק בתלונות שעלו באחרונה על תפקוד החברה בעיר. מטעם החברה נכחו בפגישה: משה אשכנזי המנכ"ל ופזית נויברגר מנהלת שירות הלקוחות. את הגרעין ייצגו מלבד שילה אדלר גם החברים דפנה מימון, יוסי אורנשטיין ועדיאל בר שלום משכונת רמת אלישיב, יעל זילברצוויג משכונת נווה זית, רבקה פיזם וטלי כהן משכונת נווה נוף

המפגש החל בסקירה שהעביר מנכ"ל החברה על פעילות "מי לוד", במהלך השנתיים וחצי של פעילותה בעיר. המנכ"ל משה אשכנזי, הסביר במצגת שהוקרנה, את האתגרים מולם התמודדה החברה כשהוא מדגיש את ההתמודדות הקשה עם גניבות המים, מיפוי לקוי של תשתית המים בעיר, החלפת צנרות 'עתיקות', בעיות ניקוז, ביוב ועוד. אחרי המצגת דנו חברי הגרעין עם נציגי החברה בנוגע לטענות על תלונות רבות שהצטברו אצל חברי הגרעין ותושבי העיר ביחס לחיובי המים שנשלחים לתושבים והתפקוד של מחלקת שירות הלקוחות שלה. ביחס לכך הודו נציגי החברה כי בשנה שעברה לא ניתנה תשומת לב מספקת לנושא. מנהלת שירות הלקוחות פזית נויברגר, אף ציינה כי פניות רבות אל החברה נמצאו מוצדקות. יחד עם זאת הודגש כי היום הם עושים כל מאמץ על מנת לייעל את השירות. הגב' נויברגר הוסיפה כי השירות הטלפוני במוקד המידע של החברה, מסופק לה על ידי חברת מגע"ר. בהקשר זה ביקשה מנהלת שירות הלקוחות מחברי הגרעין, ליידע את החברה על כל חוסר תיאום או שירות לקווי שניתן על ידי נציגי מגע"ר. בתום הפגישה קיבלה על עצמה בהתנדבות ע"וד רבקה פיזם, לרכז את הטיפול בתלונות מול חברת מי לוד. בנוגע לכך סוכם כי עו"ד פיזם תעמוד בקשר מול מנהלת שירות הלקוחות ותלבן מספר סוגיות שלא היה זמן להעלותם בפגישה עצמה. יודגש כי אין כוונת הגרעין ועו"ד פיזם להחליף את מוקד חברת מי לוד, אלא לעמוד מול החברה בנוגע לבעיות מרכזיות ודברים שנוגעים לכול.

DSC00006%5B1%5D_0.JPG

בתוך כך מובאות להלן מספר תשובות של אנשי החברה על נושאים שעלו בפגישה ושנרשמו על ידי עו"ד רבקה פיזם

  1. התראות בגין פיגור בתשלום המים: בגין כל חוב הנצבר בחברת מי לוד תועבר דרישת ראשונה לתשלום בתוך 15 ימים מהמועד האחרון לתשלום הסכום המקורי. לדרישה הראשונה תצורף גם הודעת חיוב בסך של 17.5 ש"ח בגין הנפקת הדרישה. זאת בנוסף לריבית הפיגורים הנגבית לפי פקודת המיסים. הובהר שסכום החוב והיקפו אינו משנה לצורך העניין. בהמשך, ההתראה השנייה תודבק על דלת הכניסה ולה יתווסף סכום של 47 ש"ח זאת בנוסף כמובן לריבית הפיגורים.
  2. למי שנתקל במענה תמוה מצד נציג המוקד הטלפוני לפיו, לא ניתן לשלם חוב קודם (פיגור) לחברה אלא רק את סכום החוב המופיע בשובר. הובהר במפגש שאין כל בעיה לשלם את סכום הפיגור באמצעות הטלפון בלי שום קשר לאם אנו מחזיקים בשובר הישן או לא. כל מענה אחר, יטופל עם מסירת פרטי הפניה ושם הנציג לחברת "מי לוד".
  3. הובהר גם באופן חד משמעי שניתן לשלם סכום חלקי בלבד במוקד הטלפוני זאת כשיש מי שרוצה לברר או לחלוק על גובה הסכום המופיע בשובר. במצב כזה יתרת החוב שלא שולמה צוברת פיגור אא"כ יתברר כי היא נדרשה בטעות.
  4. על מנת שהפניות יזכו להתייחסות ראויה ויעילה-מומלץ לשמור את פרטי הפניה-היום השעה ושם נציג השירות ובאופן הזה לפנות לבירור מול החברה.