Skip to main content

עמיחי ביטנר

עמיחי ביטנר, 33, נשוי לחנה ואבא לבניה (ד), אמונה (ב) וצופיה (2).

גר בלוד 4 שנים ועובד כמהנדס אלקטרוניקה.

 

פעילות בהווה ובעבר:

·        חיזוק בית הכנסת ישועת ה' (הגרוזינים) בתחנה המרכזית.

·        השתתפות בסעודות שלחן השבת רמת אשכול.

·        התנדבות בגמ"ח חסד בלוד.

·        הקמת קרן הצדקה של הגרעין (ברמלה...)

·        ארגון פעילויות תורניות לילדי שכונת שרת בשיתוף עם בנות שירות גרעין אורי וסניף בנ"ע.

·        ארגון פרוייקט חיבור מעבירי שיעורים לבתי כנסת בעיר.

·        כמשפחה, זכינו ללוות גיורת צדק מגני אביב בתהליך הגיור.

 

מטרות ותכניות בע"ה:

1.     חיבור אמיתי של משפחות הגרעין עם בני העיר תוך שימוש במערכת החינוך כפלטפורמה.

2.     בניית מוקד חדש של הגרעין בשכונה נוספת בעיר.

3.     חיבור בין חברי הגרעין לפרויקטים השונים תוך העצמת ההתנדבות.

4.     הגדרת תפקידו של הגרעין התורני במציאות של חיי קהילה בעיר פיתוח.