Skip to main content

עירוב העיר לוד

מצורפת מפת העירוב של העיר, המפה אינה מדויקת בכל הקווים - כמו כן יתכנו שינויים - ועל כן יש לשים לב לתוואי העירוב בשטח כאשר עוברים בגבולו.

מספר עידכונים (ערש"ק פרשת מסעי, כז תמוז ה'תשע"א):

 1. העירוב בצד הצפוני השתנה במקצת - ראו במפה.
 2. בית הכנסת ישועת ה' - הוכנס לעירוב - וניתן לטלטל אליו לבאים מן השוק - ראו במפה.

מספר נקודות חשובות לצורך זיהוי קווי העירוב, וכן מקומות אשר יש להיזהר בהם:

 1. מרכז העיר:

  1. מערב:

   1. בין מחסום הרכבת לפני גני אביב (ליד בית הקברות המוסלמי) ועד לחניון תחנת הרכבת - העירוב עובר לאורך הגדר של הרכבת.

  2. דרום:

   1. מחניון הרכבת עובר העירוב דרך עמודי עירוב חדשים לישיבת חב"ד - יש לשים לב שאין העירוב במקום זה מחובר עם העירוב של רמלה - ואין לטלטל דרך רחוב זה לרמלה.

   2. מחב"ד עד תיכון רמלוד - העירוב עובר על הגדרות בין הבתים.

   3. מתיכון רמלוד עובר העירוב דרך עמודי תאורה עד צומת אחיסמך (המדרכה הדרומית באזור זה היא מחוץ לעירוב).

  3. מזרח:

   1. לאורך כביש ארבעים - עובר על עמודי חשמל + הגדר של גני יער עד צומת גינתון.

  4. צפון:

   1. מצומת גינתון - (דרך האי תנועה) עובר על עומדי תאורה עד רחוב החלוץ - פינת אבישי אלשווילי (הרחוב של השוק) ומשם חוצה לקו הבנין הנגמר במאפיית ליז (יש לשים לב שברחוב החלוץ רק חצי מדרכה נמצאת תחת העירוב, עידכון: לבאים מהרחוב של השוק יש אפשרות לטלטל לבית הכנסת ישועת ה' הנמצא בפינה - ראו עידכון במפה).

   2. הקו הצפוני - מליז חוצים לבית המרקחת מבית המרקחת חוצים את רחוב סוקלוב והקו עובר על עמודי טלפון, מכאן עובר עד לגדר של הרכבת (העירוב בקטע הצפוני הוא מורכב - ועל כן רצוי לא לעבור את רחוב גולומוב - הערוב עובר בין רחוב גולמוב .לרחוב סוקלוב - ראו במפה).

 2. גני יער וגני אביב

  1. יש ערוב טוב אשר מקיף מסביב (בגני יער יש עמודי עירוב + תאורה, בגני אביב - בגדול סביב הגדרות החיצוניות של הבתים + השלמות).

  2. גני אביב מנותקת מן העיר ואין אפשרות  לטלטל מהעיר ועד גני אביב.


הצג את מפת העירוב של לוד במפה גדולה יותר