Skip to main content

חנוכה בגרעין לוד

תגיות

חג החנוכה השנה היה מלא וגדוש בפעילות של אנשי הגרעין ברחבי העיר. הדבר התבטא בין השאר בהדלקות הקהילתיות הרבות שנערכו ברחבי העיר בהם השתתפו תושבים רבים. הדלקות כאלו היו בספרייה, בשכונת נווה נוף, ברחוב אלתר, ברחוב אנילביץ, ברמת אשכול ובבית הכנסת המרכזי.

יש לציין כי בהדלקות הרבות לקחו חלק בין השאר אילן הררי יו"ר הוועדה הממונה, הרב סמט, צור שפיר, שילה אדלר. אילן הררי שדיבר בחלק מהאירועים התקשה להסתיר את התרגשותו הרבה מהפעילות הברוכה ושיבח את חברי הגרעין על התערותם היפה בתוך העיר.

בנוסף לאירועי ההדלקה מסיבות חנוכה רבות נערכו במעונות הגרעין כשעל כשהמנצחת על המלאכה היתה מנהלת המעונות שהסתובבה עם ריתמיקאית במעונות השונים. יש בהקשר זה לציין גם את פרויקט נר מחבר שנערך בגני אלישיב ובבית הספר נועם המאירי.

פעילות זו שהתפרסה על כל ימי החג הצטרפה להפנינג הענקי שנערך במתנ"ס דנוור בנר רביעי של חנוכה (יום ראשון) בו לקחו חלק 500 מתושבי העיר. ההצלחה הגדולה של ההפנינג התבטאה בין השאר בכמות הרבה של הילדים שלקחה בו חלק כשאחוז ניכר מהם לא היו ילדי חברי הגרעין.

הפעילות הגרעינית בחג האורים לא הסתכמה רק בהדלקות הרחוביות ובהפנינג במתנ"ס. כ50 מילדי הגרעין השתתפו בקייטנות שהתקיימו בגנים לילך וחצב ובקייטנת המחשבים שנערכה במתנ"ס.

כן יש לציין את ההצגה טוביה בהיכל וקרקס אירופה חובש כיפה שאף שלא היו פעילויות ישירות שנוהלו על ידי אנשי הגרעין בכל זאת בלטה העשייה הרבה של כולנו שהובילה לכך שאירועים אלו התחשבו באנשי העיר הדתיים לאומיים.