Skip to main content

בית המדרש אשכולות מגדיל את פעילותו

בשנת הלימודים הבאה יעצים בית המדרש אשכולות בראשות רב הגרעין הרב ישראל סמט, את פעילותו בעיר. העצמה זו התאפשרה בעקבות התגייסות כללית של מנכ"ל הגרעין שילה אדלר, אהרון אטיאס, הרב רפי זרגרי וצוות הישיבה התיכונית. כעת נמצא בית המדרש בתנופה של קליטת אברכים ותלמידים רווקים. לאור זאת פונה בית המדרש אל החברים כדי שיפנו אליו מועמדים רבים ככל האפשר ללימוד בכולל לשנה הקרובה.

אסף גולן

בית המדרש "אשכולות" הפועל בגרעין בשנים האחרונות בראשותו של רב הגרעין הרב ישראל סמט שליט"א, מתכוון בע"ה להרחיב את פעילותו בשנת הלימודים הבאה. את היוזמה להרחבת הפעילות מקדמים מנכ"ל הגרעין שילה אדלר ויו"ר הישיבה התיכונית אהרון אטיאס. לצורך קידומה של פעילות זו גויס ר' יאיר גרדין כפרויקטור ההרחבה של בית המדרש וכמי שיוביל אותו לגדילה משמעותית בשנת תשע"ב.

בשיחה עם 'אתר הגרעין' אומר ר' יאיר גרדין כי תהליך מינופו של בית המדרש נמצא בשלבים מתקדמים וכעת הוא נמצא במו"מ עם כעשרה תלמידים ואברכים חדשים. "הקמת בית מדרש פעיל בגרעין תהפוך בשנה הבאה לעובדה" הוא אומר ומוסיף "בית המדרש יפעל בתאום עם הישיבה התיכונית ובתוך מבני הישיבה התיכונית".

בית המדרש רואה חשיבות רבה בקשר עם הקהילה ובחיזוק הישיבה התיכונית. בהקשר לכך אומר הערב רפי זרגרי כי "הישיבה התורנית שואפת לחבר את הנוער כבר בשנות הלימודים בישיבה התיכונית אל התורה. לכן בית המדרש יפעל בישיבה התיכונית והאברכים ילמדו עם התלמידים בשעות הבוקר. אחרי הצהריים בית המדרש יהיה פתוח ללימוד של כל תושבי העיר כשאיפתנו היא ליצור כאן בית מדרש תורני שכל העיר מחוברת אליו. מבחינתנו יש כאן אמירה תורנית משמעותית ואנו שמחים על הרחבת הפעילות הזו של בית המדרש והקשר שנוצר עם הישיבה התיכונית".

בסדר הבוקר בבית המדרש ילמדו גמרא בעיון על פי  דרכו של הרב סמט. אחרי הצהריים יעסוק בית המדרש בלימוד הלכה, מתוך מגמה לשלב בין לימוד העיון ללימוד ההלכה. בנוסף לכך יתקיימו מגוון שעורים. חברי הגרעין מוזמנים להצטרף בכל עת!.

ר' יאיר גרדין מדגיש שבית המדרש שואף, לחבר את לימוד ההלכה עם האגדה מתוך תפיסה שאי אפשר להפריד בין הדבקים הללו. מנכ"ל הגרעין ,שילה אדלר מספר כי כחלק מההתכוננות לשנה הבאה נערך בית המדרש לקליטת הלומדים בו על ידי סבסוד מספר דירות שישמשו את אברכי ותלמידי בית המדרש. בנוסף לכך מתוך רצון לקדם ולסייע להקמת הכולל של הרב יצרו ר' זרגרי ואהרון אטיאס קשר עם קרן וולפסון שהביעה נכונות לקדם את בית המדרש ולתת מלגה לתלמידים ולאברכים שילמדו בו. בנוגע לקרן וולפסון אומר רפי זרגרי כי "הקרן תומכת מאד ורוצה לעזור לפרויקט החשוב הזה. הם התגייסו מההתחלה והיו איתנו לחלוטין בתוך העניין".

בסיכום הדברים פונים יוזמי בימ"ד לחברי הגרעין ומבקשים את סיועם בגיוס  תלמידים נוספים לבית המדרש. לדבריהם "הרב סמט ואנו כבר פועלים יחד עם גורמים רבים כדי להעצים את בית המדרש בשנה הבאה. לכן נשמח מאד אם אנשי הגרעין יפנו אלינו אברכים או רווקים אחרי צבא שרוצים ללמוד בכולל. ככל שיגיעו יותר לומדים כך נוכל לייצר מכפיל כוח שיחזק את ההשפעה החיובית של חברי הגרעין על העיר". לפרטים ולפניות אפשר לפנות אל יאיר במספר 0523662785