Skip to main content

בחירות בגרעין

רגע הבחירות בגרעין לראשות הוועד המנהל מתקרב במהירות וזה הזמן להזכיר במה מדובר מה הכללים ומי יכול להתמודד. ועדת הבחירות בגרעין כוללת שולשה אנשים רפאל אבטה, אביטל שאודר ויוסי שוורץ. החברים הללו מארגנים את ספר הבוחרים ומפרסמים את שמות המתמודדים לתפקיד.

בהקשר לכך אומר רפאל אבטה כי מדובר ב"עשייה רבה. אנו מבררים היטב למי יש זכות בחירה, ויש לכך כללים ברורים, אנו מעדכנים את ספר הבוחרים ובנוסף לכך כמובן אנו מארגנים את יום הבחירות ואחראים על פרסום התוצאות. אני מאד נהנה מהעשייה הזו אבל שאנשים ידעו שזה לוקח הרבה זמן".

מעבר לארגון הבחירות עצמם יש שני קריטריונים הקובעים את הזכאות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל של הגרעין ולראשות הוועד והם מגורים של חצי שנה בעיר וכן תשלום חודשי של דמי חבר סמליים. בעבר הכללים היו נוקשים יותר וכללו תשלום דמי חבר ומגורים בעיר במשך שנה וכן גם עשייה פעם בחודש למען הקהילה (פעילות התנדבותית בעיר). אולם אחרי שנה התברר כי הכללים הללו הם נוקשים מידי ולכן הם הוקטנו לשני הכללים שהוזכרו קודם.

בנוסף לוועדת הבחירות של הגרעין יש גם וועדת ערר שאליה אפשר לפנות כשיש לחבר בעיה או טענה ביחס לתוצאות שהתקבלו. בראש הועדה עומד הרב סמט ונבחרו לשמש יחד איתו יעל בן-עטר ואברהמי פייט.
רפאל אבטה מציין כי "עד כה ארגנו שתי מערכות בחירות לוועד המנהל ואחת ליו"ר. זאת הפעם השנייה שאנו מארגנים בחירות ליו"ר הגרעין וזה מעניין מאד לראות את הדינאמיקה שיש סביב הבחירות הללו".

רפאל כאחד המארגנים של הבחירות יש לך משהו לומר לחברי הגרעין?

כן לצערי לא רבים מהחברים משתתפים בבחירות הללו או מגישים מועמדות. זה עומד כמובן ביחס הפוך למצב באי מייל שבו אני רואה שרבים מדברים ויש לאנשים מה להגיד בהרבה נושאים ובכל זאת בבחירות פתאום כולם נעלמים. בגלל המצב הזה של חוסר מועמדים בעבר כבר הארכו את הזמן שבו אפשר להציג מועמדות. גם הפעם למרות שהבחירות הם ליו"ר ועד הגרעין נראה לי שכדאי מאד שיהיו כמה מועמדים

בנוסף לכך אומר רפאל אבטה כי במערכות הבחירות שהיו עד כה נרשמה השתתפות דלילה של חברי הגרעין ולדעתו על החברים לגלות יותר עניין ורצון להשתתף בבחירות הללו שקשורות לכל חברי הגרעין. "על פי זכרוני בבחירות הקודמות ליו"ר ועד הגרעין השתתפו רק כ90 חברים ובנוסף לכך בבחירות לוועד עצמו השתתפו כ150 אנשים וזה גם בגלל שהיתה התמודדות. המצב הזה למיטב זכרוני מלמד גם על כך שלמרות הגידול בחברי הגרעין רק מעט מהם לוקחים חלק בבחירות וזה לא טוב".

קצת על הוועד המנהל

לוועד המנהל של הגרעין נבחרים ששה אנשים בבחירות שכוללת את כלל חברי הגרעין. ששת הנבחרים הם אלו שקיבלו את מירב הקולות. בנוסף לכך כדי להיבחר חבר ועד צריך לקבל לפחות 30 אחוז מקולות הבוחרים ולכן אם יש הרבה מועמדים עלול להיות סיבוב שני כדי לאפשר למספר קטן של מועמדים שזה ברוב הקולות את האפשרות להיבחר. יו"ר ועד הגרעין צריך להיבחר ברוב של לפחות 40 אחוז מהקולות. בעבר הרחוק מי שארגן את הבחירות היה הוועד עצמו אולם לפני חמש שנים עקב הגידול במספר חברי הגרעין הוחלט שלא ראוי שהנבחרים הם אלו שיארגנו את הבחירות עצמן ולכן הוחלט יחד עם הרב סמט להרכיב ועדת בחירות שתנהל את העניין.
  

רגע הבחירות בגרעין לראשות הוועד המנהל מתקרב במהירות וזה הזמן להזכיר במה מדובר מה הכללים ומי יכול להתמודד. ועדת הבחירות בגרעין כוללת שולשה אנשים רפאל אבטה, אביטל שאודר ויוסי שוורץ. החברים הללו מארגנים את ספר הבוחרים ומפרסמים את שמות המתמודדים לתפקיד. בהקשר לכך אומר רפאל אבטה כי מדובר ב"עשייה רבה. אנו מבררים היטב למי יש זכות בחירה, ויש לכך כללים ברורים, אנו מעדכנים את ספר הבוחרים ובנוסף לכך כמובן אנו מארגנים את יום הבחירות ואחראים על פרסום התוצאות. אני מאד נהנה מהעשייה הזו אבל שאנשים ידעו שזה לוקח הרבה זמן".

מעבר לארגון הבחירות עצמם יש שני קריטריונים הקובעים את הזכאות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל של הגרעין ולראשות הוועד והם מגורים של חצי שנה בעיר וכן תשלום חודשי של דמי חבר סמליים. בעבר הכללים היו נוקשים יותר וכללו תשלום דמי חבר ומגורים בעיר במשך שנה וכן גם עשייה פעם בחודש למען הקהילה (פעילות התנדבותית בעיר). אולם אחרי שנה התברר כי הכללים הללו הם נוקשים מידי ולכן הם הוקטנו לשני הכללים שהוזכרו קודם.

בנוסף לוועדת הבחירות של הגרעין יש גם וועדת ערר שאליה אפשר לפנות כשיש לחבר בעיה או טענה ביחס לתוצאות שהתקבלו. בראש הועדה עומד הרב סמט ונבחרו לשמש יחד איתו יעל בן-עטר ואברהמי פייט.

רפאל אבטה מציין כי "עד כה ארגנו שתי מערכות בחירות לוועד המנהל ואחת ליו"ר. זאת הפעם השנייה שאנו מארגנים בחירות ליו"ר הגרעין וזה מעניין מאד לראות את הדינאמיקה שיש סביב הבחירות הללו".

 

רפאל כאחד המארגנים של הבחירות יש לך משהו לומר לחברי הגרעין?

כן לצערי לא רבים מהחברים משתתפים בבחירות הללו או מגישים מועמדות. זה עומד כמובן ביחס הפוך למצב באי מייל שבו אני רואה שרבים מדברים ויש לאנשים מה להגיד בהרבה נושאים ובכל זאת בבחירות פתאום כולם נעלמים. בגלל המצב הזה של חוסר מועמדים בעבר כבר הארכו את הזמן שבו אפשר להציג מועמדות. גם הפעם למרות שהבחירות הם ליו"ר ועד הגרעין נראה לי שכדאי מאד שיהיו כמה מועמדים

 

בנוסף לכך אומר רפאל אבטה כי במערכות הבחירות שהיו עד כה נרשמה השתתפות דלילה של חברי הגרעין ולדעתו על החברים לגלות יותר עניין ורצון להשתתף בבחירות הללו שקשורות לכל חברי הגרעין. "על פי זכרוני בבחירות הקודמות ליו"ר ועד הגרעין השתתפו רק כ90 חברים ובנוסף לכך בבחירות לוועד עצמו השתתפו כ150 אנשים וזה גם בגלל שהיתה התמודדות. המצב הזה למיטב זכרוני מלמד גם על כך שלמרות הגידול בחברי הגרעין רק מעט מהם לוקחים חלק בבחירות וזה לא טוב".

 

קצת על הוועד המנהל

לוועד המנהל של הגרעין נבחרים ששה אנשים בבחירות שכוללת את כלל חברי הגרעין. ששת הנבחרים הם אלו שקיבלו את מירב הקולות. בנוסף לכך כדי להיבחר חבר ועד צריך לקבל לפחות 30 אחוז מקולות הבוחרים ולכן אם יש הרבה מועמדים עלול להיות סיבוב שני כדי לאפשר למספר קטן של מועמדים שזה ברוב הקולות את האפשרות להיבחר. יו"ר ועד הגרעין צריך להיבחר ברוב של לפחות 40 אחוז מהקולות. בעבר הרחוק מי שארגן את הבחירות היה הוועד עצמו אולם לפני חמש שנים עקב הגידול במספר חברי הגרעין הוחלט שלא ראוי שהנבחרים הם אלו שיארגנו את הבחירות עצמן ולכן הוחלט יחד עם הרב סמט להרכיב ועדת בחירות שתנהל את העניין.