Skip to main content

אלעד אלתר

אלעד אלתר, בן 38 נשוי + 4.

רואה חשבון, עובד בחברת מקורות (חברת המים הלאומית של ישראל).

שנה חמישית בלוד . בעבר גרנו בפתח תקווה, שם הייתי פעיל בהקמת קהילה משמעותית.

פעיל בפרויקט שולחן השבת, לשעבר חבר בהנהלת בית כנסת המרכזי בלוד. כמו כן, שימשתי בעבר כחבר ועד שכונת רמת אלישיב א.

ב"ה, לוד התברכה במאות משפחות איכותיות מהציבור הדתי לאומי, והגרעין הפך להיות פרדס פורח. כחלק מכך, משימה מרכזית היא שילוב מטרות הגרעין והתאמת החשיבה והעשייה לתבנית מבורכת זו של הקהילות והשכונות שצמחו בלוד בשנים האחרונות .

 שימת דגש על עשייה ומתן מענה בתחומי החינוך ,התורה, התרבות והחסד בתוך מסגרות אלו. לצד פעילות זו,  לרתום את הציבור לפעילות למען ועם הציבור הכללי בלוד, בהתאם לצרכיו השונים, אם זה בתחומי חינוך, רווחה ועוד.

הקמת צוות פעולה ועשייה מיוחד, לצורך מתן מענה לילדים ולנוער, ל"דור המסכים", בין בכלים להתמודדות של ההורים עם הטכנולוגיה ובין בגיבוש פעילויות שונות על פני השבוע לנוער.