Skip to main content

איילת חבה

איילת חבה, אמא ל-4, נשואה לאליה.
גרים בלוד 6 שנים בשכונת נווה נוף.
בהכשרתי אני יועצת ארגונית ובפועל משמשת מנהלת גיוס ושיווק בבת עמי.

לאחר התנדבות בעבר בוועדת גנים, בשולחן השבת וכעת בוועד המנהל אני רואה את העוצמות והפוטנציאל הגדול בהשתלבות קהילת הגרעין בעיר ואת התמורות היכולות לצאת ממקום זה.
בשנתיים האחרונות הגרעין התקדם בתחומים רבים ביניהם היקף הפעילות, איזון תקציבי, שיתופי פעולה, הקמת פרויקטים וגופים מתוך רצון לייצר פעילות ערכית עבור כלל תושבי העיר. אני מאמינה שקדנציה נוספת שלי בוועד המנהל תייצר המשכיות ותאפשר המשך צמיחה מתוך ראיה כלל עירונית מחד ופנים קהילתית מאידך.