Skip to main content

אהרון קרוב: מסירות נפש על עם ישראל

סגן אהרון קרוב שנפצע אנושות במבצע עופרת יצוקה ביקר היום (ראשון) בישיבה התיכונית בלוד וסיפר על פציעתו ותהליכי השיקום שעבר

אהרון קרוב שנפצע אנושות במבצע עופרת יצוקה ביקר היום (ראשון) בישיבה התיכונית אלישיב בעיר לוד. אהרון הרצה לפני תלמידי הישיבה התיכונית וסיפר להם על הלחימה שלו ועל תהליך השיקום הארוך שהוא עבר. בתחילה סיפר אהרון על החלטתו לצאת ללחימה ישר יום אחרי חופתו. הוא הסביר על הרצון המרכזי לסייע לכלל ישראל ולא להותיר את חייליו ללא מפקדיו בקרב. בנוגע לכך הוא הסביר את האחריות שיש אפילו לחתן ביום חופתו לצאת ולסייע לעם ישראל במלחמת מצווה.

אחרי שהוא סקר את החלטתו לצאת לקרב הוא סיפר על תהליך השיקום שהוא עבר. "הפגיעה שלי היתה במוח והשפיעה עלי בצורה קשה. המשמעות היא שדברים שידעתי בעבר כמו ללכת ולעשות פעולות רבות נעלמו ממני. הייתי צריך לחזור וללמוד את הכול מחדש. זה נראה לפעמים כדבר פשוט אבל תארו לכם שאחרי כמה צעדים אתם מתעלפים. תארו לכם ששכחתם דברים שידעתם בעבר ועכשיו אתם צריכים להשקיע בהם מאד כדי לדעת אותם מחדש".

בהקשר לכך עודד אהרון את תלמידי הישיבה לא להתייאש מכלום וסיפר שלמרות שהוא יכול היה לתת לעצמו הנחות בתהליך השיקום שלו הוא לא וויתר ופעל לשקם את עצמו ככל יכולתו. "למשל יכולתי לוותר לעצמי במתמטיקה ולהגיע לידע של 3 יחידות לימוד. הרי כולם ידעו שנפגעתי בראש אבל אני לא ויתרתי לעצמי. באותו אופן חזרתי ללמוד אנגלית" סיפר אהרון לתלמידים.

בתוך דבריו הוא קרה לתלמידי הישיבה התיכונית לגלות אחריות ומסירות נפש על עם ישראל. "גבורה היא לאו דווקא בצה"ל אלא כשעוזרים לחבר זה גם מעשה חשוב" אמר אהרון. אחרי הרצאתו של אהרון קרוב נערכה בישיבה התיכונית הרקדה שהונחתה על ידי מקהלת הרבנות הצבאית.

את פניו של אהרון קרוב קיבלו תלמידי הישיבה בראשות הרב שלום מרקוביץ ראש הישיבה התיכונית ומנהל הישיבה רפי זרגרי.