Skip to main content

מחר- מחר- מחר- מחר

 

מחר בבית הכנסת המרכזי ,

בוקר לימוד מרתק: 

שחרית-8:00,
 8:45-  הרב ישראל סמט רב הגרעין התורני,
 10:00-הרב מנחם פרל רב מערך הכבאות.
 


בשבוע הבא (כ"ד אלול): הרב יהודה אלטשולר והרב אייל ורד. 

 

הלימוד מתקיים לעילוי נשמת ר' יצחק יעקב בן יהודה משה זלצר .