Skip to main content

מחר זה מתרחש!

 

דף יומי בעיון מפי הרב מיכאל אברהם

השבוע ביום שלישי בשעה 21:00 בבית הכנסת "זכור לאברהם" נווה זית.

בנושא: חזקות התרגלות וראיה

(בסוגיית מגיפת דבר, תענית, כא ע"ב)

 

הציבור מוזמן!