Skip to main content

לימוד תורה לנוער

שלום חברים יקרים,

למרות, ואולי אף בגלל, המצב הקשה, אנחנו חושבים שראוי להתחזק בלימוד תורה ומעשים טובים.

בקיץ הזה התארגנו מספר פרויקטים ללימוד תורה ופעילות נוער ואנו קוראים לנוער ולהורים להיות שותפים במהלכים האלו.

(מייל זה יתמקד בנושא לימוד התורה)

לימוד תורה לבנות:

החל ממחר (יום שני) נפעיל בית מדרש לבנות פעמיים בשבוע בבית הכנסת המרכזי.

• בוגרות ז- בשעה 18:00

• בוגרות ח ומעלה- בשעה 18:45.

 

לימוד תורה לבנים:

החל מיום שלישי הקרוב יתקיים לימוד לאחר שחרית בשמונה בבית כנסת זכור לאברהם.

הלימוד יהיה בקבוצות לפי גילאים- ז-ח וכיתות ט ומעלה.

בשני המקומות יוגש כיבוד קל לרווחת הלומדים.

 

בואו בשלום ונתחזק יחדיו בתפילה ולימוד לשמירת עמנו וארצנו.