Skip to main content

ולפעמים החגיגה נגמרת- עוד 3:47 שעות, לכל המשפחה

ערב הוקרה לנשים

וגם לבעליהן- לומדי הדף היומי 

 

ציבור הנשים, אוהבי התורה ולומדי הדף היומי מוזמנים

לסעודת מצווה כיד המלך

לרגל סיום מסכת חגיגה וסדר מועד,

במעמד הרבנים, מגידי השיעורים, וראש העיר מר יאיר רביבו. 

הסעודה תתקיים אי"ה ביום ראשון, י"א תשרי,

בבית הכנסת "אהל אברהם", נוה זית.

 

תפילת ערבית בשעה 20:00

 

דברי תורה-

הרב נתן אורטנר שליט"ארב העיר

 

פתיחת מסכת יבמות וסדר נשים –

הרב ישראל סמט שליט"א- רב הגרעין התורני

 

שיעור בנושא תורת חיים וחיי תורה-

הרב דני איזק שליט"א- ראש ישיבת בית אורות

 

 

ליווי מוזיקלי- בני וילנר

 

 

האירוע נתרם על ידי יעקב ונחמה ברזין לעילוי נשמת הוריהם

ישראל משה וחנה טובה וולטפרייד ז"ל

פרץ ומוסיא ברזין ז"ל